Přihlašování stravy

Pravidla pro přihlašování stravy na další měsíc:

 1. Přihlašováni automaticky na další měsíc jsou děti a žáci (jen školní stravování), kteří mají uhrazenou zálohu.
 2. Pokud nemá strávník dostatečnou výši konta, přihlášení a odběr stravy nebude umožněn.
 3. Strávník je přihlášen automaticky k odběru obědu č. 1.
 4. Změnu nebo zrušení stravy si provádí strávník samostatně prostřednictvím čipu nebo webové aplikace www.strava.cz.
 5. Cizí strávník a závodní stravování není automaticky přihlašováno, přihlášku provádí strávník samostatně.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení strávníci, prosím dodržujte níže uvedené pokyny:

A. Informace pro nové strávníky od 1.9.2021

 1. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku strávníka (žáka, dítěte), kterou naleznete v sekci Dokumenty.
 2. Je nezbytné vyplnit všechny údaje, včetně telefonického a mailového kontaktu. Vybírejte formulář podle příslušné školy, kterou strávník navštěvuje.
 3. Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v kanceláři jídelny budova Ječmínkova nejdříve v období od 30.8.2021.
 4. Současně s přihláškou složíte zálohu na obědy dle pravidel uvedených v pokynech ke stravování a zakoupíte si čip pro žáky základních škol.
 5. Nejpozději do 10.9.2021 jste povinni zřídit ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch školní jídelny. Doklad o založení souhlasu je nutné doložit potvrzením z banky nebo výpisem z internetového bankovnictví zasláním na mail jídelny.

 

B. Informace pro stávající strávníky od 1.9.2021

 1. Zákonný zástupce strávníka nemusí provádět žádná opatření.
 2. Na měsíc září 2021 bude inkaso strženo k 23. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů měsíce září krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky.
 3. Prosíme jen kontrolu provedení inkasa.
 4. Pokud platba neproběhne, je nutné zajistit jednorázovou úhradu převodem z vašeho účtu do konce měsíce srpna.

 

 C. Informace pro děti, které ukončily návštěvu MŠ a přecházejí do 1. třídy ZŠ

 1. V tomto případě je dítě považováno za nového strávníka a je nutné postupovat podle bodu A.

 

Mimořádné úřední hodiny v době prázdnin:

od 30.8.2021       9 – 11 hod                13 – 15 hod

 

Veškeré informace uvádíme na našich stránkách www.sjchropyne.cz. Prosíme o jejich sledování.

Děkujeme za spolupráci.

Iveta Mašíková, ředitelka

Změna způsobu úhrady za stravu od září 2019

Aktualizováno k 1.3.2021

S ohledem na časté dotazy k platbám strženým za stravné zálohově na měsíc dopředu doplňujeme informace, které byly zveřejněny již 26.6.2019.

Každému strávníku, který uvedl svou e-mailovou adresu, jsou zasílány v průběhu měsíce následující sestavy:

 1. Informace z jídelny – tato sestava zobrazuje přehled odebrané stravy za období příslušného měsíce. Je odeslána vždy až po ukončení měsíce, zpravidla do 10 dnů. Tzn., že se nejedná o aktuální zůstatek konta strávníka, ale o stav k předešlému měsíci. Je to sestava, dle které si může strávník zkontrolovat správnost vyúčtovaných a odebraných jídel za období. Např. sestava odeslaná 6.2.2021 obsahuje přehled za měsíc leden 2021.
 2. Potvrzení o došlé platbě – obsahuje informaci o tom, jaká částka byla strávníku stržena na následující měsíc, tj. např. platba stržená 22.2.2021 je doplnění zálohy na měsíc březen 2021. Výpočet této částky je proveden automaticky prostřednictvím SW VIS Plzeň a postup výpočtu je uveden níže (informace z 26.6.2019).

Doporučujeme všem strávníkům, aby si dle sestavy Informace z jídelny pokaždé zkontrolovali správnost odebrané stravy za příslušný měsíc a případné nejasnoti neprodleně připomínkovali telefonicky či mailem v jídelně. Po uzavření měsíce nelze již provádět opravy.

Děkujeme.

 


 

Vážení strávníci,

od 1.9.2019 dochází ke změně platby stravného.

V souladu s § 5 bod 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění, o školním stravování, se bude v příštím školním roce, tedy od září 2019, strhávat inkaso zálohově na měsíc dopředu.

Inkasní příkaz za stravné bude vytvářen dopředu k 20. v měsíci. Např. na září bude inkaso strženo k 20. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů následujícího měsíce krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky. Pokud si strávník ode dne výpočtu až do vypočítání dalšího inkasa stravu odhlásí, bude mu tato částka odečtena z dalšího inkasa.

V souvislosti se zálohovým placením obědů dochází i ke změně přihlašování strávníků na další měsíc. Dosud byli strávníci přihlašování automaticky už při chystání rozpisu na nový měsíc bez ohledu na to, zda měli zaplaceno. Nově budou přihlášky strávníka provedeny až po zaplacení zálohy.

Pokud tedy strávník nebude mít zaplaceno, nebude mu strava přihlášena.

 

Upozornění pro všechny strávníky:

 1. Z důvodu zrušení pobočky České spořitelny v Chropyni budou platby za stravu hrazeny výhradně bankovním převodem z účtu (tj. přednostně inkasním způsobem).
 2. Platby v hotovosti budou přijímány jen od důchodců a strávníků z pečovatelského domu.
 3. Platby formou stravenek zůstávají nezměněny.
 4. V případě zřízení souhlasu s inkasem je nutné předat potvrzení z banky nebo výpis z internetového bankovnictví ředitelce organizace.
 5. Inkaso bude mít splatnost k 20. dnu v měsíci.
 6. Pokud si zadáte limit maximálně stržené částky, musí být jeho výše dostatečná tak, aby inkaso bylo provedeno. Doporučujeme nejméně 1500 Kč. Zadáním limitu budete mít jistotu, že se vám nestrhne větší částka, než povolíte. Pokud hradíte stravné za více strávníků, musíte tuto částku navýšit.

Věříme, že touto změnou přispějeme k přehlednosti a zjednodušení evidence. Děkujeme za spolupráci.

 

NOVINKY / AKTUALITY

VYTVOŘENO 15/10 2018

Moderní vaření

Frima VarioCooking Center® typ 31 Frima VarioCooking Center je multifunkční...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 17/10 2018

Pronájem prostor školní jídelny Chropyně

Zařízení školního stravování Chropyně nabízí zhotovení jídel na zakázku a...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 18/10 2018

Jak objednat balíčkovou stravu?

Chropyňská školní jídelna nabízí balíčkovou stravu, kterou lze snadno objednat...
ZOBRAZIT VÍCE
ZOBRAZIT
VŠECHNY
NOVINKY

Osobní údaje strávníků – GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny
interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“. Dokument je k nahlédnutí v kanceláři jídelny každý pracovní den
od 7 do 14 hod. Další informace poskytneme na telefonním čísle. 573 355 075 nebo e-maile sjchropyne@volny.cz.