CENÍK

Školní stravování: platnost od 1.1.2021
MŠ děti do 6 let 40 Kč
MŠ děti do 7 let 44 Kč
ZŠ děti od 7 do 10 let 25 Kč
ZŠ děti od 11 do 14 let 27 Kč
ZŠ děti nad 15 let 30 Kč
Do příslušné kategorie je strávník zařazen dle skutečnosti, zda v daném školním roce dosáhne výše uvedeného věku. Viz vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Za školní rok je považováno období od 1.9. do 31.8. 

Doplňková činnost:
Cizí strávník 65 Kč
Balíček 55 Kč
Polévka 11 Kč
Vařená knedle 20 Kč