CENÍK

Školní stravování: platnost od 1. 5. 2022 / 1. 9. 2022
MŠ děti do 6 let 42 Kč / 45 Kč
MŠ děti do 7 let 46 Kč / 47 Kč
ZŠ děti od 7 do 10 let 27 Kč
ZŠ děti od 11 do 14 let 29 Kč
ZŠ děti nad 15 let 32 Kč
Do příslušné kategorie je strávník zařazen dle skutečnosti, zda v daném školním roce dosáhne výše uvedeného věku. Viz vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Za školní rok je považováno období od 1.9. do 31.8. 

Doplňková činnost:
Cizí strávník 80 Kč
Balíček 65 Kč
Polévka 11 Kč
Vařená knedle 20 Kč