O NÁS

Zařízení školního stravování Chropyně jako samostatný právní subjekt zajišťuje ve své hlavní činnosti stravování žáků a zaměstnanců pro Základní školu Chropyně, Mateřskou školu Chropyně, Mateřskou školu Kyselovice a Základní školu a mateřskou školu Vlkoš. Zahrnuje tři odloučená pracoviště – hlavní jídelnu na ulici Ječmínkova, jídelnu v MŠ Tyršova a jídelnu v ZŠ Fučíkova. Odloučená pracoviště slouží pouze jako samostatné výdejny.

Mimo tuto hlavní činnost provozuje i činnost doplňkovou, která nabízí:

  • prodej stravy do jídlonosičů
  • stravování cizích strávníků v jídelně
  • prodej balíčkové stravy
  • zhotovení jídel na zakázku
  • pořádání mimořádných akcí
  • celodenní stravování sportovních klubů