CENÍK

Školní stravování:
MŠ děti do 6 let 31 Kč
MŠ děti do 7 let 33 Kč
ZŠ děti od 7 do 10 let 23 Kč
ZŠ děti od 11 do 14 let 25 Kč
ZŠ děti nad 15 let 28 Kč
Doplňková činnost:
Cizí strávník 60 Kč
Balíček 46 Kč
Polévka 11 Kč
Vařená knedle 20 Kč