VYTVOŘENO 26/06 2019

Změna způsobu úhrady za stravu od září 2019

Aktualizováno k 1.3.2021

S ohledem na časté dotazy k platbám strženým za stravné zálohově na měsíc dopředu doplňujeme informace, které byly zveřejněny již 26.6.2019.

Každému strávníku, který uvedl svou e-mailovou adresu, jsou zasílány v průběhu měsíce následující sestavy:

  1. Informace z jídelny – tato sestava zobrazuje přehled odebrané stravy za období příslušného měsíce. Je odeslána vždy až po ukončení měsíce, zpravidla do 10 dnů. Tzn., že se nejedná o aktuální zůstatek konta strávníka, ale o stav k předešlému měsíci. Je to sestava, dle které si může strávník zkontrolovat správnost vyúčtovaných a odebraných jídel za období. Např. sestava odeslaná 6.2.2021 obsahuje přehled za měsíc leden 2021.
  2. Potvrzení o došlé platbě – obsahuje informaci o tom, jaká částka byla strávníku stržena na následující měsíc, tj. např. platba stržená 22.2.2021 je doplnění zálohy na měsíc březen 2021. Výpočet této částky je proveden automaticky prostřednictvím SW VIS Plzeň a postup výpočtu je uveden níže (informace z 26.6.2019).

Doporučujeme všem strávníkům, aby si dle sestavy Informace z jídelny pokaždé zkontrolovali správnost odebrané stravy za příslušný měsíc a případné nejasnoti neprodleně připomínkovali telefonicky či mailem v jídelně. Po uzavření měsíce nelze již provádět opravy.

Děkujeme.

 


 

Vážení strávníci,

od 1.9.2019 dochází ke změně platby stravného.

V souladu s § 5 bod 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění, o školním stravování, se bude v příštím školním roce, tedy od září 2019, strhávat inkaso zálohově na měsíc dopředu.

Inkasní příkaz za stravné bude vytvářen dopředu k 20. v měsíci. Např. na září bude inkaso strženo k 20. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů následujícího měsíce krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky. Pokud si strávník ode dne výpočtu až do vypočítání dalšího inkasa stravu odhlásí, bude mu tato částka odečtena z dalšího inkasa.

V souvislosti se zálohovým placením obědů dochází i ke změně přihlašování strávníků na další měsíc. Dosud byli strávníci přihlašování automaticky už při chystání rozpisu na nový měsíc bez ohledu na to, zda měli zaplaceno. Nově budou přihlášky strávníka provedeny až po zaplacení zálohy.

Pokud tedy strávník nebude mít zaplaceno, nebude mu strava přihlášena.

 

Upozornění pro všechny strávníky:

  1. Z důvodu zrušení pobočky České spořitelny v Chropyni budou platby za stravu hrazeny výhradně bankovním převodem z účtu (tj. přednostně inkasním způsobem).
  2. Platby v hotovosti budou přijímány jen od důchodců a strávníků z pečovatelského domu.
  3. Platby formou stravenek zůstávají nezměněny.
  4. V případě zřízení souhlasu s inkasem je nutné předat potvrzení z banky nebo výpis z internetového bankovnictví ředitelce organizace.
  5. Inkaso bude mít splatnost k 20. dnu v měsíci.
  6. Pokud si zadáte limit maximálně stržené částky, musí být jeho výše dostatečná tak, aby inkaso bylo provedeno. Doporučujeme nejméně 1500 Kč. Zadáním limitu budete mít jistotu, že se vám nestrhne větší částka, než povolíte. Pokud hradíte stravné za více strávníků, musíte tuto částku navýšit.

Věříme, že touto změnou přispějeme k přehlednosti a zjednodušení evidence. Děkujeme za spolupráci.

 

NOVINKY / AKTUALITY

VYTVOŘENO 15/10 2018

Moderní vaření

Frima VarioCooking Center® typ 31 Frima VarioCooking Center je multifunkční varné zařízení vhodné pro většinu tepelných úprav...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 17/10 2018

Pronájem prostor školní jídelny Chropyně

Zařízení školního stravování Chropyně nabízí zhotovení jídel na zakázku a pořádání společenských akcí v prostorách jídelny Ječmínkova
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 18/10 2018

Jak objednat balíčkovou stravu?

Chropyňská školní jídelna nabízí balíčkovou stravu, kterou lze snadno objednat z jídelního lístku.   Jak a kdy objednat?...
ZOBRAZIT VÍCE