VYTVOŘENO 23/08 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/23

Vážení strávníci, prosím dodržujte níže uvedené pokyny:

A. Informace pro nové strávníky od 1.9.2022

  1. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku strávníka (žáka, dítěte), kterou naleznete v sekci Dokumenty.
  2. Je nezbytné vyplnit všechny údaje, včetně telefonického a mailového kontaktu. Vybírejte formulář podle příslušné školy, kterou strávník navštěvuje.
  3. Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v kanceláři jídelny budova Ječmínkova nejdříve v období od 30.8.2022.
  4. Současně s přihláškou složíte zálohu na obědy dle pravidel uvedených v pokynech ke stravování a zakoupíte si čip pro žáky základních škol.
  5. Nejpozději do 10.9.2022 jste povinni zřídit ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch školní jídelny. Doklad o založení souhlasu je nutné doložit potvrzením z banky nebo výpisem z internetového bankovnictví zasláním na mail jídelny.

 

B. Informace pro stávající strávníky od 1.9.2022

  1. Zákonný zástupce strávníka nemusí provádět žádná opatření.
  2. Na měsíc září 2022 bude inkaso strženo k 20. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů měsíce září krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky.
  3. Prosíme jen kontrolu provedení inkasa.
  4. Pokud platba neproběhne, je nutné zajistit jednorázovou úhradu převodem z vašeho účtu do konce měsíce srpna.

 

 C. Informace pro děti, které ukončily návštěvu MŠ a přecházejí do 1. třídy ZŠ

  1. V tomto případě je dítě považováno za nového strávníka a je nutné postupovat podle bodu A.

 

Mimořádné úřední hodiny v době prázdnin:

od 30.8.2022       9 – 11 hod                13 – 15 hod

 

Veškeré informace uvádíme na našich stránkách www.sjchropyne.cz. Prosíme o jejich sledování.

Děkujeme za spolupráci.

Iveta Mašíková, ředitelka

NOVINKY / AKTUALITY

VYTVOŘENO 29/11 2022

Mikulášská nadílka v naší jídelně

  Mikulášská nadílka v naší jídelně Rok utekl jako voda a máme tu opět Vánoce. Pro děti je...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 23/08 2022

Přihlašování stravy

Pravidla pro přihlašování stravy na další měsíc: Přihlašováni automaticky na další měsíc jsou děti a žáci (jen školní stravování),...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 23/08 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/23

Vážení strávníci, prosím dodržujte níže uvedené pokyny: A. Informace pro nové strávníky od 1.9.2022 Zákonný zástupce dítěte...
ZOBRAZIT VÍCE