Informace k uzavření jídelny

Vážení strávníci, oznamujeme Vám, že v době od 19.7.2021  do 1.8.2021

bude jídelna uzavřena z důvodů nezbytných oprav uvnitř budovy. Provoz bude opět zahájen od 2.8.2021.

Schváleno Radou města – USNESENÍ ČÍSLO 1153/75RM/2021

Děkujeme za pochopení .

Iveta Mašíková, ředitelka

Informace ke stravování od 1.6.2021

Od 1.6.2021 do 30.6.2021 jsou automaticky přihlášeni žáci prvního a druhého stupně . Pokud rodiče nechtějí, aby se děti stravovaly, je potřeba oběd odhlásit v aplikaci Strava nebo telefonicky.

Přihlašovat a odhlašovat žáky není v našich silách, děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Změna ceny stravného pro školní stravování

Vážení strávníci, oznamujeme Vám změnu cen za školní stravování účinnou od 1.1.2021:

Cena stravy u jednotlivých kategorií nebyla změněna od 1.3.2014 a od této doby došlo k průběžnému zdražování ceny potravin.

Zhotovitel určuje výši finančního normativu v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb, ve znění vyhlášky č. 210/2017 Sb, o školním stravování, a přílohou č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Kalkulace:

typ strávníka Cena
ZŠ – děti 7- 10 let 25,00 Kč
ZŠ – děti 11- 14 let 27,00 Kč
ZŠ – děti nad 15 let 30,00 Kč
MŠ – děti 3 – 6 let 40,00 Kč
MŠ – děti 7 let 44,00 Kč

Věříme, že i nadále budete využívat našich služeb. Děkujeme za Vaši přízeň.

Projednáno na zasedání RM č. 63 ze dne 2.12.2020 –  USNESENÍ ČÍSLO 0936/63RM/2020.

Provoz školní jídelny v závěru roku 2020

Vážení strávníci, oznamujeme Vám, že v době od 23.12.2020  do 3.1.2021 bude jídelna uzavřena.  Našich služeb můžete využívat opět od 4.1.2021.

Platby v hotovosti za stravu na leden 2021 budou probíhat

dne 4.1.2021 v čase                          9 – 12 hod

                                                                13 – 15 hod

Děkujeme za Vaši přízeň.

Informace ke stravování žáků základních škol

Aktualizováno 27.2.2021

Podmínky stravování zůstávají stejné dle předcházejících pokynů.
Děti MŠ, žáci 1. a 2. tříd byli odhlášeni ze stravování od 1.3.2021 hromadně, strávníci si za objednání stravy zodpovídají samostatně.
________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizováno 4.1.2021

Podmínky stravování zůstávají stejné dle předcházejících pokynů.
Děti MŠ, žáci 1. a 2. tříd byli přihlášeni ke stravování od 4.1.2021 hromadně, ostatní strávníci si za objednání stravy zodpovídají samostatně.
Děkujeme a přejeme všem šťastnější rok 2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizováno 13.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizováno 13.10.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.
Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/(strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Škola Komenského:

   • učitelé výdej :                            11.30 -12.00 hodin/box/
   • žáci výdej:                                  12.00-13.00 hodin/box/  přihlásí se každý sám

Śkola Fučíkova:

   • učitelé:                                      12.00-12.30 hodin/box/ jídlo vyzvedávat u výdejního okénka v jídelně
   • žáci.:                                          12.00-13.00 hodin /box/jídlo vyzvedávat u výdejního okénka venku od stadionu,  přihlásí se každý sám

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

9.10.2020

V souladu s materiálem  vydaným MŠMT dne 23.9.2020 – METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, uvádíme následující:

1.6. Stravování:  Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

 

Postup pro stravování žáků 2. stupně v jídelně Ječmínkova:

 1. nárok na stravu s dotovanou cenou mají všichni žáci
 2. žáci navštěvující školu se stravují ve školní jídelně obvyklým způsobem
 3. žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mohou odebrat oběd výdejním oknem v  přízemí  budovy jídelny 
 4. těmto žákům bude strava vydávána do jednorázových boxů, které zajistí školní jídelna
 5. žáci si mohou stravu vyzvednout v čase od  11.15 hod  do  12.00 hod
 6. přihlášení či odhlášení stravy provádí strávník sám prostřednictvím internetu nebo boxu
 7. prosíme o průběžné sledování našich webových stránek k případným aktualním informacím

Děkujeme.

Omluva

Vážení strávníci, omlouváme se za nepříjemnosti, které vznikly se zahájením nového školního roku. S ohledem na stávající situaci a ochrannými opatřeními k šíření covid 19, jsme museli v jídelně zavést jiný časový harmonogram výdeje stravy.

Kvůli nepřesné komunikaci mezi jídelnou a základní školou došlo 8.9.2020 k nedorozumění ve výdeji stravy pro žáky 5. B. Omlouváme se všem žákům, kterým nebyl vydán oběd. Strava jim byla na tento den odhlášena. Byla to chyba, která se již nebude opakovat.

Současně došlo k výpadku objednávkového systému na jídelně Fučíkova. Chyba byla odstraněna IT pracovníky firmy VIS Plzeň.

Věříme, že přijmete naši omluvu a v budoucnu budete s našimi službami spokojeni.

 

Iveta Mašíková, ředitelka

 

 

Nová podlaha v jídelně Fučíkova

V průběhu prázdnin firma Vacutec vyměnila podlahovou krytinu.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení strávníci, prosím dodržujte níže uvedené pokyny:

A. Informace pro nové strávníky od 1.9.2020

 1. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku strávníka (žáka, dítěte), kterou naleznete v sekci Dokumenty.
 2. Je nezbytné vyplnit všechny údaje, včetně telefonického a mailového kontaktu. Vybírejte formulář podle příslušné školy, kterou strávník navštěvuje.
 3. Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v kanceláři jídelny budova Ječmínkova nejdříve v období od 27.8.2020.
 4. Současně s přihláškou složíte zálohu na obědy dle pravidel uvedených v pokynech ke stravování a zakoupíte si čip pro žáky základních škol.
 5. Nejpozději do 10.9.2020 jste povinni zřídit ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch školní jídelny. Doklad o založení souhlasu je nutné doložit potvrzením z banky nebo výpisem z internetového bankovnictví zasláním na mail jídelny.

 

B. Informace pro stávající strávníky od 1.9.2020

 1. Zákonný zástupce strávníka nemusí provádět žádná opatření.
 2. Na měsíc září 2020 bude inkaso strženo k 20. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů měsíce září krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky.
 3. Prosíme jen kontrolu provedení inkasa.
 4. Pokud platba neproběhne, je nutné zajistit jednorázovou úhradu převodem z vašeho účtu do konce měsíce srpna.

 

 C. Informace pro děti, které ukončily návštěvu MŠ a přecházejí do 1. třídy ZŠ

 1. V tomto případě je dítě považováno za nového strávníka a je nutné postupovat podle bodu A.

 

Mimořádné úřední hodiny v době prázdnin:

od 27.8.2020       9 – 11 hod                13 – 15 hod

 

Veškeré informace uvádíme na našich stránkách www.sjchropyne.cz. Prosíme o jejich sledování.

Děkujeme za spolupráci.

Iveta Mašíková, ředitelka

Informace k uzavření jídelny

Vážení strávníci, oznamujeme Vám, že v době od 27.7.2020  do 7.8.2020

bude jídelna uzavřena z důvodů nezbytných oprav uvnitř budovy.Provoz bude opět zahájen od 10.8.2020. Schváleno Radou města – USNESENÍ ČÍSLO 0676/47RM/2020

Děkujeme za pochopení .

Iveta Mašíková, ředitelka

Informace k provedeným platbám

Vážení strávníci, vzhledem k častým dotazům ke strženým platbám inkasním příkazem dne 20.5.2020 vám sdělujeme následující:

Platby byly strženy všech strávníkům bez ohledu na skutečnost, jestli budou v měsíci červnu odebírat stravu. Výše platby byla spočítána informačním systémem dle pravidel nastavených od 1.9.2019. Tj. částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů následujícího měsíce krát cena oběda. Od této částky je odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky.

Jelikož v současném nepřehledném stavu školní docházky nemůžeme předem rozlišovat skupiny, které budu či nebudou odebírat stravu, došlo k výše uvedenému výpočtu u všech strávníků školního stravování.

Platba je tedy stržena a připsána na účet strávníka, stržení platby neznamená odebrání stravy. Došlo pouze k navýšení stavu vašeho konta do výše stanovené výpočtem. Pokud strávník nebude odebírat stravu, konto se převádí do následujících období.

Žáci nebo děti, kteří ukončí školní docházku a nebudou se již v dalším školním roce stravovat, vrátí čip do jídelny a zůstatek záloh na jejich kontě jim bude vrácen.

Děkujeme za pochopení.

Iveta Mašíková, ředitelka

Pravidla pro zajištění stravování žáků ZŠ Chropyně od 25.5.2020

S ohledem na informace ZŠ Chropyně uveřejněné na svých webových stránkách, stanovíme následující možnost zajištění stravy pro žáky školy:

 1. Žáci mají nárok na školní stravování v případě, že navštěvují školu.
 2. Pokud žáci nenavštěvují školu, mohou v tomto případě také odebírat jídlo, ale stejně jako ostatní veřejnost. Cena stravování je stejná jako u cizích strávníků.
 3. Oběd včetně polévky bude vydáván do vlastních jídlonosičů „přes okénko“, nesmí se konzumovat v jídelně.
 4. Jídlo se bude vydávat u bočního vchodu do jídelny, výdejní místo bude viditelně označeno.
 5. Objednávku jídla si provádí strávník sám prostřednictvím internetu. V nezbytných případech lze stravu objednat telefonicky nebo formou SMS na číslo 603 576 070, případně poslat požadavek na mail sjchropyne@volny.cz.
 6. Platí zákaz vstupu do prostor jídelny až do odvolání.

Děkujeme za respektování pravidel.

Iveta Mašíková, ředitelka

Informace ke stravování od 18.5.2020

Vážení strávníci.  oznamujeme vám, že

od 18.5.2020 bude obnovena možnost odběru jídel do vlastních jídlonosičů včetně polévky.  Současně lze znovu objednávat balíčkovou stravu.

Hygienická čistota jídlonosičů je na vlastní zodpovědnosti každého strávníka!

Jídlo se bude i nadále vydávat u bočního vchodu jako doposud. Zákaz vstupu do prostor jídelny trvá až do odvolání.

 

Děkujeme za respektování pravidel.

Iveta Mašíková, ředitelka

Provoz jídelny v období zákazu volného pohybu osob

Vážení strávnící, s účinností od 17.3.2020 je zakázán přístup do prostor jídelny, tzn. obědy nebudou vydávány do jídlonosičů.

Obědy budou v tomto období dodávány za těchto podmínek:

 1. oběd bude obsahovat jen hlavní jídlo bez polévky,
 2. oběd bude dodáván strávníkovi v jednorázovém menu boxu,
 3. oběd bude dovezen strávníkovi autem do místa bydliště či firmy,
 4. rozvoz zajišťují příspěvkové organizace města Chropyně,
 5. rozvoz bude probíhat přibližně od 10 – 12 hodin dle možností přepravce,
 6. balíčkovou stravu nelze v tomto období objednat,
 7. objednat stravu si může i strávník, který dosud není registrován v jídelně,
 8. nový strávník je povinen nahlásit osobní údaje k registraci, úhradu pak provede po ukončení mimořádného stavu,
 9. přihlášku lze provést telefonicky nebo mailem do 14 hod předchozího dne.

Děkujeme.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení strávníci, v souvislosti s mimořádnými  opatřeními MZ Vás informujeme, že všichni žáci základních škol, případně škol mateřských, jsou ze stravování automaticky odhlášeni až do odvolání. Zákonní zástupci nemusí jiným způsobem jídelnu kontaktovat. Podrobnosti naleznete v aktualitách.

Děkujeme

Iveta Mašíková, ředitelka

 

 

Raut na plese města Chropyně

Bohaté občerstvení formou teplého i studeného rautu připravili naši zaměstnanci pro návštěvníky plesu města Chropyně.

Děkujeme firmě maso – uzeniny Juraj Majtán za přípravu selete.

Foto naleznete v aktualitách.

 

 

Upozornění k platbám – variabilní symboly

Upozorňujeme všechny plátce, kteří posílají platby jednorázovým nebo trvalým příkazem z účtu, že je nutné do variabilního symbolu zadávat evidenční číslo strávníka. Je to důležitý párovací znak pro používaný software VIS Plzeň. Pokud je pole prázdné, či je tam uvedeno jiné číslo, nedojde k automatickému napárování platby k danému strávníkovi. Nestačí zadat do poznámky jméno, za koho plátce platbu provádí.

Rovněž nelze zasílat jednu souhrnnou platbu za více strávníků dohromady. V systému nelze platby rozdělovat, budou přiděleny jen na jedno evidenční číslo. V tomto případě pak u dalších strávníků může vznikat nedoplatek.

Všechny výše uvedené údaje jsou důležité pro to, aby vaše platby byly přiřazeny správně.

Děkujeme.

Informace k platbám

Vážení strávníci, s ohledem na časté dotazy stran platby stravného vám sdělujeme možnosti plateb za stravu:

 

 • Bezhotovostní platba formou inkasního příkazu (nejedná se o SIPO)

Upřednostňujeme platbu inkasem z účtu strávníka, jelikož v tomto případě je jistota, že platba bude stržena včas a správně spárována s kartou strávníka. Zákonný zástupce si zřídí jednorázově inkasní příkaz ve prospěch účtu: 1484048389/0800. Neuvádějte žádný variabilní symbol, jen dostatečný peněžní limit.

Prosíme informovat o zřízení inkasních příkazů tak, aby platba výběru stravného proběhla plynule.

 

 •  Bezhotovostní platba formou jednorázového příkazu nebo trvalé platby

Bankovní příkaz si může strávník provést individuálně sám, ale s rizikem, za které si zodpovídá.

Pokud totiž nebude zadán správně variabilní symbol (tj. evidenční číslo strávníka zapsané v programu VIS Plzeň) a nebudeme mít na evidenční kartě zaznamenáno číslo bankovního účtu, ze kterého je platba posílána, může dojít k chybám při párování plateb automaticky softwarem. Rovněž v tomto případě si zodpovídáte za sledování a včasnost plateb sami.

V obou případech platí podmínka, že  pokud strávník nebude mít zaplaceno, nebude mu strava přihlášena.

Děkujeme za spolupráci.

Změna cen od 1.9.2019

Vážení strávníci, oznamujeme Vám změnu cen za stravování účinnou od 1.9.2019:

Cizí strávník (včetně plateb stravenkou) 65 Kč
Balíček 55 Kč

Věříme, že i nadále budete využívat našich služeb. Děkujeme za Vaši přízeň.

 

Změna způsobu úhrady za stravu od září 2019

Aktualizováno k 1.3.2021

S ohledem na časté dotazy k platbám strženým za stravné zálohově na měsíc dopředu doplňujeme informace, které byly zveřejněny již 26.6.2019.

Každému strávníku, který uvedl svou e-mailovou adresu, jsou zasílány v průběhu měsíce následující sestavy:

 1. Informace z jídelny – tato sestava zobrazuje přehled odebrané stravy za období příslušného měsíce. Je odeslána vždy až po ukončení měsíce, zpravidla do 10 dnů. Tzn., že se nejedná o aktuální zůstatek konta strávníka, ale o stav k předešlému měsíci. Je to sestava, dle které si může strávník zkontrolovat správnost vyúčtovaných a odebraných jídel za období. Např. sestava odeslaná 6.2.2021 obsahuje přehled za měsíc leden 2021.
 2. Potvrzení o došlé platbě – obsahuje informaci o tom, jaká částka byla strávníku stržena na následující měsíc, tj. např. platba stržená 22.2.2021 je doplnění zálohy na měsíc březen 2021. Výpočet této částky je proveden automaticky prostřednictvím SW VIS Plzeň a postup výpočtu je uveden níže (informace z 26.6.2019).

Doporučujeme všem strávníkům, aby si dle sestavy Informace z jídelny pokaždé zkontrolovali správnost odebrané stravy za příslušný měsíc a případné nejasnoti neprodleně připomínkovali telefonicky či mailem v jídelně. Po uzavření měsíce nelze již provádět opravy.

Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________

Vážení strávníci,

od 1.9.2019 dochází ke změně platby stravného.

V souladu s § 5 bod 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění, o školním stravování, se bude v příštím školním roce, tedy od září 2019, strhávat inkaso zálohově na měsíc dopředu.

Inkasní příkaz za stravné bude vytvářen dopředu k 20. v měsíci. Např. na září bude inkaso strženo k 20. srpnu. Částka ke stržení se vypočítává z počtu stravných dnů následujícího měsíce krát cena oběda. Od této částky bude odečten případný přeplatek k datu výpočtu částky. Pokud si strávník ode dne výpočtu až do vypočítání dalšího inkasa stravu odhlásí, bude mu tato částka odečtena z dalšího inkasa.

V souvislosti se zálohovým placením obědů dochází i ke změně přihlašování strávníků na další měsíc. Dosud byli strávníci přihlašování automaticky už při chystání rozpisu na nový měsíc bez ohledu na to, zda měli zaplaceno. Nově budou přihlášky strávníka provedeny až po zaplacení zálohy.

Pokud tedy strávník nebude mít zaplaceno, nebude mu strava přihlášena.

 

Upozornění pro všechny strávníky:

 1. Z důvodu zrušení pobočky České spořitelny v Chropyni budou platby za stravu hrazeny výhradně bankovním převodem z účtu (tj. přednostně inkasním způsobem).
 2. Platby v hotovosti budou přijímány jen od důchodců a strávníků z pečovatelského domu.
 3. Platby formou stravenek zůstávají nezměněny.
 4. V případě zřízení souhlasu s inkasem je nutné předat potvrzení z banky nebo výpis z internetového bankovnictví ředitelce organizace.
 5. Inkaso bude mít splatnost k 20. dnu v měsíci.
 6. Pokud si zadáte limit maximálně stržené částky, musí být jeho výše dostatečná tak, aby inkaso bylo provedeno. Doporučujeme nejméně 1500 Kč. Zadáním limitu budete mít jistotu, že se vám nestrhne větší částka, než povolíte. Pokud hradíte stravné za více strávníků, musíte tuto částku navýšit.

Věříme, že touto změnou přispějeme k přehlednosti a zjednodušení evidence. Děkujeme za spolupráci.

 

Výdej jídel během prázdnin

Upozorňujeme strávníky na změnu doby výdeje jídel v době prázdnin 

od 1. července do 31.srpna 2019 budou obědy vydávány

od 11.00 hod. do 12.00 hod

Ukázka našich služeb

Chystáte oslavu?

Můžeme vám nabídnout naše doplňkové služby a připravit občerstvení dle vašeho přání.

Moderní servírování

Salátový bar

v prostorách jídelny Ječmínkova a Fučíkova rozšiřujeme nabídku našich služeb.

Rušení sběrných účtů v České spořitelně

Upozornění pro rodiče žáků a strávníky,
z důvodu rušení sběrných účtů v České spořitelně, a.s., Vás žádáme o změnu souhlasů s inkasem, a to tímto způsobem:

 1. zrušit souhlas s inkasem na účet 100125521/0800
 2. založit nový souhlas s inkasem na účet číslo 1484048389/0800

Změnu proveďte neprodleně. O provedení změny prosím informujte ředitelku jídelny.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Jak objednat balíčkovou stravu?

Chropyňská školní jídelna nabízí balíčkovou stravu, kterou lze snadno objednat z jídelního lístku.

 

Jak a kdy objednat?

Jídlo si jednoduše vyberete z jídelního lístku ŠJ Chropyně nejpozději však den předem.

 

Záruka kvality?

Objednaný balíček má záruku kvality a konzumace 2 dny.

 

Hmotnost a cena?

Balíček – jedna porce od hmotnosti 400g při ceně 46 Kč

Polévka o objemu 0,4 l za cenu 11 Kč.

 

Pronájem prostor školní jídelny Chropyně

Zařízení školního stravování Chropyně nabízí zhotovení jídel na zakázku a pořádání společenských akcí v prostorách jídelny Ječmínkova

Moderní vaření

Frima VarioCooking Center® typ 31

Frima VarioCooking Center je multifunkční varné zařízení vhodné pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. S Frima VarioCooking Center můžete vařit, opékat a smažit, to vše v jednom přístroji, až čtyřikrát rychleji a s až o 40 % menší spotřebou energie.

NOVINKY / AKTUALITY

VYTVOŘENO 21/06 2021

Informace k uzavření jídelny

Vážení strávníci, oznamujeme Vám, že v době od 19.7.2021  do 1.8.2021 bude jídelna uzavřena z důvodů nezbytných...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 27/05 2021

Informace ke stravování od 1.6.2021

Od 1.6.2021 do 30.6.2021 jsou automaticky přihlášeni žáci prvního a druhého stupně . Pokud rodiče nechtějí, aby...
ZOBRAZIT VÍCE
VYTVOŘENO 07/12 2020

Změna ceny stravného pro školní stravování

Vážení strávníci, oznamujeme Vám změnu cen za školní stravování účinnou od 1.1.2021: Cena stravy u jednotlivých kategorií nebyla...
ZOBRAZIT VÍCE
ZOBRAZIT
VŠECHNY
NOVINKY

Osobní údaje strávníků – GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny
interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“. Dokument je k nahlédnutí v kanceláři jídelny každý pracovní den
od 7 do 14 hod. Další informace poskytneme na telefonním čísle. 573 355 075 nebo e-maile sjchropyne@volny.cz.